Kalkulácia

Porovnanie fúkaných izolácií a ich technické špecifikácie

 

Všetky pojmy sme prehľadne vysvetlili pod tabuľkou

 

 

 

 

vlastnosť

Climatizer Plus®
celulózová izolácia

CLIMAWOOD®
drevovláknitá izolácia

CLIMASTYREN®
polystyrénová
izolácia

CLIMASTONE® L
minerálna izolácia

CLIMASTONE® S
minerálna izolácia

CLIMAGLASS® Y
sklominerálna izolácia

CLIMAGLASS® W
sklominerálna izolácia

Druh materiálu celulóza drevovlákno grafitový polystyrén minerálna čadičová minerálna čadičová minerálna sklená minerálna sklená
Tepelná izolácia ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Zvuková izolácia ÁNO ÁNO NIE ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/(m.K)] 0,038 0,040 0,034 0,038 0,037 0,039 0,041 - 0,032
Merná tepelná kapacita 2 020 2 100 1 270 900 900 840 840
Objemová hmotnosť [kg/m³] 30 - 90 32 - 45 11 - 18 40 - 90 50 - 110 25 - 60 14 - 50
Faktor difúzneho odporu μ 1,1 - 3 1 - 2 2 - 5 1 1 1,1 1
Fázový posun teplotného kmitu na 30 cm na voľno [hod.] 6,6 6,1 3,6 4,4 4,9 2,1 1,4
Vzduchová nepriezvučnosť SDK steny hr. 125 mm Rw [dB] 43 - 38 43 39 41 41
Zosadnutie materiálu (voľné fúkanie) 10 - 15 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ˃ 1 % ≤ 5 % ≤ 5 % ˃ 5 % ≤ 10 %
Zosadnutie materiálu (objemové plnenie dutiny) ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 % ≤ 1 %
Trieda reakcie na oheň C-s1, d0 E E A 1 A 1 A 1 A 1
Index šírenia plameňa 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 -
Prírodný materiál ÁNO ÁNO NIE NIE NIE NIE NIE
Odolnosť proti prehoreniu vysoká stredná nízka vysoká vysoká nízka nízka
Odolnosť proti škodcom ÁNO ÁNO NIE NIE NIE NIE NIE
Odolnosť proti plesniam ÁNO ÁNO ÁNO NIE NIE NIE NIE
Izolácia dvoplášťových striech ÁNO NIE NIE ÁNO* ÁNO* ÁNO* ÁNO*
Izolácia šikmých striech ÁNO ÁNO NIE ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Izolácia vodorovných plôch ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Izolácia zvislých konštrukcií ÁNO ÁNO ÁNO NIE ÁNO ÁNO ÁNO

*Pri zaistení dodatočného odvetrávania o 20 % naviac než v prípade aplikácie celulózovou izoláciou

 

 

 

 

Čo znamenajú pojmy v tabuľke?

 

 

 

Tepelná a zvuková izolácia

Materiál je vhodný na tepelnú alebo akustickú izoláciu konštrukcií. V lete vás ochráni pred teplom, v zime teplo, ktoré získate kúrením, dlho udrží. Izoluje hluk, ktorý prichádza z vonka.

 

 

 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti

Ide o veľmi dôležité kritérium na porovnávanie kvality tepelných izolácií. Udáva nám, ako materiál vedie teplo. Čím je hodnota nižšia, tým je kvalita tepelnej izolácie vyššia a teplo uniká cez daný materiál pomalšie.

 

 

 

Merná tepelná kapacita

Vysoká merná tepelná kapacita izolácie zabezpečí spomalenie prestupu tepla. Toto číslo nám ukazuje, koľko tepla dokáže uskladniť kilo materiálu danej izolácie.

 

 

 

Objemová hmotnosť

Objemová hmotnosť sa stanovuje pre vyschnuté stavebné materiály a je to hmotnosť materiálu vrátane pórov, medzier a podobne v kg/m3.

 

 

 

Faktor difúzneho odporu

Vyjadruje schopnosť látky prepúšťať vodnú paru, čiže ide o paropriepustnosť. Čím vyšší faktor difúzneho odporu izolácia má, tým má aj vyšší odpor pre priepustnosť vodných pár.

 

 

 

Fázový posun

Táto vlastnosť nám hovorí o dobe, počas ktorej sa teplotná zmena na vonkajšom povrchu konštrukcie prejaví aj v interiéri. V praxi ide teda o čas, za ktorý teplo počas leta prejde dnu do miestnosti, ale aj o čas, za ktorý nakúrené teplo v miestnosti prepustí izolácia von do prostredia počas zimy. Laicky povedané, čím vyšší fázový posun izolácia má, tým dlhšie nám bude v zime teplo a v lete príjemne.

 

Fázovému posunu sa venujeme podrobnejšie, nakoľko práve fúkané celulózové a drevovláknité izolácie vynikajú vo vlastnosti spomaliť prestup tepla.

 

 

Fázový posun pri izolácii

 

 

 

Vzduchová nepriezvučnosť

Je to ochrana pred hlukom a schopnosť konštrukcie po zaizolovaní zabrániť prenosu zvuku z jedného priestoru do druhého, napríklad zabráni hluku z hlavnej cesty prestúpiť k vám do obývanej miestnosti.

 

 

 

Zosadnutie materiálu

Táto vlastnosť hovorí o tvarovej stálosti izolácie a o tom, či materiál po nafúkaní sadá, upadá, alebo nie. V prípade sadavej izolácie je dôležité nafúkať vrstvu aj s rezervou. Pri nesadavej na toto netreba myslieť.

 

 

 

Trieda reakcie na oheň a index šírenia plameňa

Čísla a kategórie vyjadrujú horľavosť danej izolácie. Trieda A1 znamená, že izolant nehorí a teda je z hľadiska požiaru bezpečný.

 

 

Horľavosť Trieda Všeobecná charakteristika
Nehorľavé výrobky A1 Neprispievajú k rastu požiaru a vývoju dymu, pri požiari nekvapkajú
A2 Neprispievajú významne k rastu požiaru
Horľavé výrobky B Veľmi obmedzene prispievajú k rastu požiaru
C Obmedzene alebo postrehnuteľne prispievajú k rastu požiaru
D Podstatne prispievajú k rastu požiaru
E Značne prispievajú k rastu požiaru
Horľavé výrobky F Ako trieda E alebo výrobky, ktoré nespadajú do triedy A1 až E, alebo výrobky, pre ktoré nebola stanovená trieda reakcie na oheň

 

 

 

Prírodný materiál

Celulózová a drevovláknitá izolácia sú vyrábané z prírodných surovín (starý papier, čiže drevo a drevené vlákna). Minerálna izolácia nie je prírodná, ale je ekologická z hľadiska výroby – na výrobu sa používajú recyklované materiály.

 

 

 

Odolnosť proti prehoreniu

Vlastnosť súvisí aj s tým, v ktorej triede reakcie na oheň sa izolácia nachádza.

 

 

 

Odolnosť proti škodcom a plesniam

Odolnosť proti škodcom a plesniam znamená, že materiál nie je „zaujímavý“ pre škodcov – najčastejšie pre hlodavce, kuny a nepreniknú cezeň ani plesne.

 

 

 

Izolácia konkrétnej konštrukcie

Väčšinou sa fúkané izolácie dajú použiť takmer všade, niektoré sú však na isté druhy striech vhodnejšie ako iné. Vychádzajte preto z tabuľky alebo si nechajte poradiť od nás, s fúkanými izoláciami máme bohaté praktické skúsenosti.

 

 

 

 

S výberom vám radi poradíme!

 

Zavolať nám

 

Kontaktujte nás
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia